Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Połącz z ESET HOME

Połącz urządzenie z portalem ESET HOME, aby przeglądać wszystkie aktywowane licencje ESET i połączone urządzenia oraz zarządzać nimi. Za pośrednictwem portalu można odnawiać, uaktualniać lub rozszerzać licencje i wyświetlać ważne szczegóły licencji. W portalu zarządzania ESET HOME lub aplikacji mobilnej, możesz dodawać różne licencje, pobierać produkty na swoje urządzenia, sprawdzać stan zabezpieczeń produktów lub udostępniać licencje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź pomoc online ESET HOME.

BEGINNER_MYESET

Połącz urządzenie z rozwiązaniem ESET HOME:


note

Jeśli łączysz się z ESET HOME podczas instalacji lub wybierasz opcję Użyj konta ESET HOME jako metody aktywacji, stosuje się do instrukcji w temacie Użyj kontaESET HOME.

Jeśli masz już zainstalowaną aplikację ESET Internet Security i aktywowaną licencję na swoim koncie ESET HOME, możesz połączyć swoje urządzenie z kontem ESET HOME w portalu ESET HOME. Postępuj zgodnie z instrukcjami w ESET HOME Przewodniku pomocy online i zezwól na połączenie w programie ESET Internet Security.

1.W głównym oknie programu kliknij konto ESET HOME > Połącz z ESET HOME lub kliknij Połącz z ESET HOME w obszarze powiadomienia Połącz to urządzenie z kontem ESET HOME.

2.Zaloguj się na swoje konto ESET HOME.


note

Jeśli nie posiadasz konta ESET HOME, kliknij Utwórz konto, aby się zarejestrować, lub skorzystaj z instrukcji w sekcji pomocy programu ESET HOME.

Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij Nie pamiętam hasła i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub skorzystaj z instrukcji w sekcji pomocy programu ESET HOME.

3.Wprowadź nazwę w polu Nazwa urządzenia i kliknij Kontynuuj.

4.Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlone okno zawierające dodatkowe informacje. Kliknij Gotowe.