Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konto ESET HOME

Stan połączenia konta można sprawdzić na koncie ESET HOME w głównym oknie programu > konto ESET HOME.

PAGE_MYESET

To urządzenie nie jest połączone z żadnym kontem ESET HOME.

Kliknij przycisk Połącz z ESET HOME, aby połączyć urządzenie z kontem ESET HOME i zarządzać swoimi licencjami i chronionymi urządzeniami. Za pośrednictwem portalu można odnawiać, uaktualniać lub rozszerzać licencje i wyświetlać ważne szczegóły. W portalu zarządzania ESET HOME lub aplikacji mobilnej, możesz dodawać różne licencje, pobierać produkty na swoje urządzenia, sprawdzać stan zabezpieczeń produktów lub udostępniać licencje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź pomoc online ESET HOME.

To urządzenie jest połączone do konta ESET HOME

Zabezpieczeniami urządzenia można zarządzać zdalnie za pomocą portalu ESET HOME lub aplikacji mobilnej. Kliknij App Store lub Google Play, aby wyświetlić kod QR, który możesz zeskanować telefonem komórkowym, aby pobrać aplikację mobilną ESET HOME z App Store lub Google Play.

Konto ESET HOME — nazwa Twojego konta ESET HOME.

Nazwa urządzenia — nazwa tego urządzenia wyświetlana na koncie ESET HOME.

Otwórz ESET HOME— otwiera portal zarządzania ESET HOME.

Aby odłączyć urządzenie od konta ESET HOME, kliknij Odłącz od ESET HOME > Odłącz. Licencja użyta do aktywacji pozostanie aktywna, a urządzenie będzie chronione.