Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona bankowości internetowej

Ochronę bankowości internetowej można skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona przeglądarki > Ochrona bankowości internetowej.

icon_section Podstawowe

Włącz ochronę bankowości internetowej — gdy ochrona bankowości i płatności jest włączona, wszystkie obsługiwane przeglądarki internetowe będą domyślnie uruchamiane w trybie bezpiecznym.

Ochrona przeglądarek

Włącz funkcję Zabezpiecz wszystkie przeglądarki, aby uruchamiać wszystkie obsługiwane przeglądarki internetowe w trybie bezpiecznym.

Tryb instalacji rozszerzenia — z menu rozwijanego można wybrać, które rozszerzenia będą mogły być zainstalowane w przeglądarce zabezpieczonej przez firmę ESET: Zmiana trybu instalacji rozszerzenia nie wpływa na zainstalowane wcześniej rozszerzenia przeglądarki:

Niezbędne rozszerzenia — tylko najistotniejsze rozszerzenia opracowane przez konkretnego producenta przeglądarki.

Wszystkie rozszerzenia — wszystkie rozszerzenia obsługiwane przez określoną przeglądarkę.

Przekierowanie stron internetowych


note

Przekierowywanie witryn internetowych nie jest dostępne, gdy włączona jest opcja Zabezpiecz wszystkie przeglądarki.

Włącz przekierowanie chronionych stron internetowych — jeśli to ustawienie zostanie włączone, strony internetowe z listy chronionych stron internetowych i wewnętrznej listy banków internetowych będą przekierowywane do zabezpieczonej przeglądarki.

Chronione strony internetowe — lista stron internetowych, dla których można wybrać otwieraną przeglądarkę (normalna czy zabezpieczona). Domyślnie wyświetlane jest informacyjne powiadomienie w przeglądarce i zielona ramka wokół przeglądarki, aby poinformować, że funkcja bezpiecznego przeglądania jest aktywna. Jeśli chcesz edytować tę listę, zobacz Chronione strony internetowe.


note

Przekierowanie witryn internetowych nie jest dostępne dla urządzeń z procesorami ARM.

Przeglądarka zabezpieczona

Zaawansowana ochrona pamięci — jeśli to ustawienie zostanie włączone, pamięć zabezpieczonej przeglądarki będzie chroniona przed jej sprawdzaniem przez inne procesy.

Ochrona klawiatury — po włączeniu informacje wprowadzane za pośrednictwem klawiatury do bezpiecznej przeglądarki będą ukrywane przed innymi aplikacjami. Zapewnia to większą ochronę przed programami rejestrującymi znaki wprowadzane na klawiaturze.

Zielona ramka przeglądarki — jeśli jest wyłączona, powiadomienie informacyjne w przeglądarce i zielona ramka wokół przeglądarki będą ukryte.