Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Chronione strony internetowe

ESET Internet Security zawierają wbudowaną listę predefiniowanych stron internetowych, które wyzwalają uruchomienie bezpiecznej przeglądarki. W konfiguracji programu można dodać stronę internetową lub edytować listę stron internetowych.

Lista Chronione strony internetowe może być wyświetlana i edytowana w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona przeglądarki > Ochrona bankowości internetowej > Chronione strony internetowe > Edytuj.

Reguły na liście Chronione strony internetowe określają, czy dana strona internetowa ma być otwierana w przeglądarce zabezpieczonej, zwykłej czy też przy każdej wizycie na tej stronie internetowej ma być wyświetlany monit. Zobacz opis opcji w sekcji Dodaj stronę internetową poniżej.

Elementy sterujące

Dodaj — pozwala dodać stronę internetową do listy znanych stron internetowych.

Edytuj — pozwala edytować wybrane strony internetowe.

Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów.

Importuj/Eksportuj — umożliwia eksportowanie listy chronionych stron internetowych i importowanie jej na nowe urządzenie.

Dodaj stronę internetową

Strona witryny — strona HTTPS, w odniesieniu do której będzie obowiązywała reguła.

Otwórz tę stronę za pomocą — wybierz zachowanie funkcji Ochrona bankowości internetowej podczas odwiedzania strony internetowej:

Przeglądarka zabezpieczona — strona internetowa jest przekierowywana do przeglądarki zabezpieczonej i chroniona funkcją Ochrona bankowości internetowej.

Zapytaj mnie — wchodząc na stronę internetową, możesz otworzyć ją w przeglądarce zwykłej lub zabezpieczonej. ESET Internet Security może zapamiętać Twoje działanie lub możesz wybrać przeglądarkę ręcznie.

Zwykła przeglądarka — strona internetowa zostanie otwarta w zwykłej przeglądarce bez dodatkowych zabezpieczeń.