Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kontrola dostępu do urządzeń

ESET Internet Security zapewnia automatyczne sterowanie urządzeniem (CD/DVD//USBetc.). Przy użyciu tego modułu można blokować i dostosowywać rozszerzone filtry i uprawnienia oraz określać uprawnienia dostępu użytkowników do danego urządzenia i pracy z nim. Może to być przydatne w sytuacji, gdy administrator komputera zamierza uniemożliwić korzystanie z urządzeń z niepożądaną zawartością.

Obsługiwane urządzenia zewnętrzne:

Pamięć masowa (dysk twardy, dysk wymienny USB)

Dysk CD/DVD

Drukarka USB

FireWire Pamięć masowa

Bluetooth Urządzenie

Czytnik kart inteligentnych

Urządzenie do tworzenia obrazów

Modem

LPT/COM port

Urządzenie przenośne (urządzenia zasilane bateryjnie, takie jak odtwarzacze multimedialne, smartfony, urządzenia typu plug-and-play itp.)

Urządzenia dowolnego typu

Opcje ustawień kontroli dostępu do urządzeń można zmienić w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Kontrola dostępu do urządzeń.

Kliknij przełącznik Włącz kontrolę dostępu do urządzeń, aby włączyć funkcję Kontrola dostępu do urządzeń w programie ESET Internet Security; aby ta zmiana zaczęła obowiązywać, należy ponownie uruchomić komputer. Po włączeniu kontroli dostępu do urządzeń można zdefiniować Reguły w oknie Edytor reguł.


note

Możliwe jest tworzenie wielu grup urządzeń, w odniesieniu do których obowiązują różne reguły. Możliwe jest też utworzenie jednej grupy urządzeń, do których będzie stosowana reguła z działaniem Zezwól lub Zapisz blok. Zapewnia to blokowanie podłączanych do komputera nierozpoznanych urządzeń przy użyciu funkcji Kontrola dostępu do urządzeń.

W przypadku podłączenia urządzenia blokowanego przez istniejącą regułę wyświetlane jest okno powiadomienia, a dostęp do urządzenia nie jest możliwy.