Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lista powiadomień na pulpicie

Aby dostosować widoczność powiadomień na pulpicie (wyświetlanych w prawym dolnym rogu ekranu), otwórz Ustawienia zaawansowane > Powiadomienia > Powiadomienia na pulpicie. Kliknij przycisk Edytuj obok pozycji Powiadomienia na pulpicie i zaznacz odpowiednie pole wyboru Pokaż.

CONFIG_NOTIFICATIONS_APPLICATION

Ogólne

Wyświetlaj powiadomienia dotyczące raportu zabezpieczeń — otrzymuj powiadomienie o wygenerowaniu nowego raportu zabezpieczeń.

Wyświetlaj powiadomienia o nowościach — otrzymuj powiadomienia o nowych i usprawnionych funkcjach najnowszej wersji produktu.

Plik został wysłany w celu wykonania analizy — otrzymuj powiadomienie za każdym razem, gdy ESET Internet Security wysyła plik do analizy.

Ochrona sieci

Ostrzeżenia o ochronie Wi-Fi — otrzymuj powiadomienie, gdy próbujesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy słabym haśle lub bez hasła.

Aktualizacja

Aktualizacja aplikacji jest przygotowana — otrzymuj powiadomienie, gdy dostępna jest aktualizacja do nowej wersji ESET Internet Security.

Silnik detekcji został pomyślnie zaktualizowany — otrzymuj powiadomienie o aktualizacji modułów silnika detekcji produktu.

Moduły zostały pomyślnie zaktualizowane — otrzymuj powiadomienie o aktualizacji składników programu.

Aby skonfigurować ogólne ustawienia powiadomień na pulpicie, na przykład czas wyświetlania powiadomienia lub minimalną szczegółowość zdarzeń do wyświetlenia, przejdź do sekcji Powiadomienia na pulpicie w obszarze Ustawienia zaawansowane > Powiadomienia.