Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Powiadomienia na pulpicie

Powiadomienia na pulpicie znajdują się w małym oknie powiadomień wyświetlanym obok paska zadań systemu. Domyślnie jest ono widoczne przez 10 sekund, a następnie powoli zanika. Powiadomienia zawierają informacje o pomyślnych aktualizacjach produktu, połączeniu z nowymi urządzeniami, ukończeniu skanowania antywirusowego lub znalezieniu nowego zagrożenia.

CONFIG_DESKTOP_NOTIFICATIONS

Wyświetlaj powiadomienia na pulpicie — zalecamy włączenie tej opcji, aby produkt mógł informować o wystąpieniu nowego zdarzenia.

Powiadomienia na pulpicie — kliknij Edytuj, aby włączyć lub wyłączyć wybrane Powiadomienia na pulpicie.

Nie wyświetlaj powiadomień przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym — pomijaj wszystkie nieinteraktywne powiadomienia podczas uruchamiania aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Limit czasu w sekundach — ustaw czas widoczności powiadomień. Wartość musi wynosić od 3 do 30 sekund.

Przezroczystość — ustaw procent przezroczystości powiadomień. Obsługiwany zakres wynosi od 0 (brak przezroczystości) do 80 (bardzo wysoka przezroczystość).

Minimalna szczegółowość zdarzeń do wyświetlenia — ustaw początkowy poziom ważności powiadomienia, które będzie wyświetlane. Z menu rozwijanego wybierz jedną z następujących opcji:

oDiagnostyczne — wyświetla informacje potrzebne do ulepszania konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.

oInformacyjne — wyświetla komunikaty informacyjne, takie jak niestandardowe zdarzenia sieciowe, w tym powiadomienia o pomyślnych aktualizacjach, a także wszystkie rekordy wyższych kategorii.

oOstrzeżenia — wyświetla komunikaty ostrzegawcze, błędy i błędy krytyczne (np. niepowodzenie aktualizacji).

oBłędy — wyświetla błędy (na przykład nie uruchomiono ochrony dokumentów) i błędy krytyczne.

oKrytyczne — wyświetla tylko błędy krytyczne (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowej lub zainfekowanie systemu).

W systemach z wieloma użytkownikami wyświetlaj powiadomienia na ekranie następującego użytkownika — umożliwia wyświetlanie powiadomień na pulpicie tylko wybranemu kontu. Na przykład jeśli posiadasz konto Administratora, wpisz pełną nazwę konta i otrzymuj powiadomienia o nowych zdarzeniach dotyczących produktu. Tylko jedno konto użytkownika może otrzymywać powiadomienia na pulpicie.

Zezwalaj na ustawianie ostrości na powiadomieniu — umożliwia ustawianie ostrości na powiadomieniu; powiadomienia są dostępne w menu ALT + Tab.