Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Okno dialogowe — Stany aplikacji

W tym oknie dialogowym można wybrać, które stany aplikacji będą wyświetlane. Na przykład po wstrzymaniu ochrony antywirusowej i antyspyware lub włączeniu trybu gier.

Stan aplikacji zostanie również wyświetlony, jeśli produkt nie został aktywowany lub licencja wygasła.