Načasovanie úlohy

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností načasovania úlohy:

Raz – úloha sa vykoná iba raz v presne určený dátum a čas. Umožní vykonať úlohu iba raz v stanovenom čase. V okne Vykonanie úlohy zadajte dátum a čas vykonania úlohy.

Opakovane – úloha bude vykonávaná opakovane v určenom časovom intervale (v minútach). V okne Vykonanie úlohy zadajte čas, kedy bude úloha vykonaná každý deň.

Denne – úloha bude vykonávaná opakovane každý deň v určenom čase.

Týždenne – úloha bude vykonávaná raz alebo viackrát týždenne v určené dni a v určený čas. Umožní vykonávať úlohu opakovane v konkrétnych dňoch týždňa počnúc stanoveným dňom a časom. Do poľa Čas vykonania úlohy zadajte čas spustenia. Zvoľte deň alebo dni v týždni, kedy má byť úloha spustená.

Pri udalostiúloha sa vykoná po určenej udalosti.

Ak povolíte možnosť Nespúšťať úlohu, ak je počítač napájaný z batérie, úloha sa nespustí, ak je prenosný počítač napájaný z batérie v čase, keď by mala byť úloha spustená. Táto možnosť sa vzťahuje aj na počítače napájané pomocou UPS.