Pri udalosti

Ak plánujete úlohu, ktorá bude vykonaná pri určitej udalosti, môžete nastaviť minimálny interval medzi dvoma vykonaniami úlohy.

Úloha bude vykonaná pri jednej z nasledujúcich udalostí:

Každé spustenie počítača

Prvé spustenie počítača počas dňa

Modemové pripojenie k internetu/VPN

Úspešná aktualizácia modulu

Úspešná aktualizácia produktu

Prihlásenie používateľa – úloha bude vykonaná, keď sa používateľ prihlási do systému. Napríklad, ak sa prihlasujete na počítač viackrát za deň, nastavením intervalu na 24 hodín sa táto úloha vykoná len pri prvom prihlásení a následne až v nasledujúci deň.

Detekcia hrozieb