Plánovač – pridanie úlohy

Konfigurácia novej úlohy:

1.Kliknite na Pridať plánovanú úlohu.

2.Zadajte Názov úlohy a nakonfigurujte si svoju vlastnú plánovanú úlohu.

3. Typ úlohy – pomocou roletového menu vyberte vhodný Typ úlohy.

scheduler_add_task


Poznámka:

Ak chcete úlohu deaktivovať, kliknite na tlačidlo vedľa možnosti Zapnuté. Úlohu môžete aktivovať neskôr pomocou začiarkavacieho políčka v okne Plánovača.

4. Načasovanie úlohy – vyberte jednu z možností načasovania podľa toho, kedy chcete úlohu spustiť. V závislosti od vášho výberu budete vyzvaný, aby ste si vybrali konkrétny čas, deň, interval alebo udalosť.

scheduler_add_task_timing

5. Vynechaná úloha – v prípade, že sa naplánovanú úlohu nepodarí spustiť v stanovenom čase, môžete určiť, kedy bude úloha najbližšie spustená.

scheduler_add_task_skipped

6. Spustenie aplikácie – ak ste ako typ úlohy vybrali úlohu, ktorá spúšťa externú aplikáciu, vyberte spustiteľný súbor zo stromovej štruktúry adresárov.

7.Ak potrebujete urobiť zmeny, kliknite na Späť, čím sa vrátite k predchádzajúcim krokom, a následne zmeňte požadované parametre.

8.Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie úlohy alebo aplikovanie zmien.

Nová naplánovaná úloha sa zobrazí v okne Plánovača.