Typ úlohy

Sprievodca konfiguráciou je odlišný pre každý typ naplánovanej úlohy. Zadajte Názov úlohy a vyberte požadovaný Typ úlohy z roletového menu:

Spustenie externej aplikácie – výber aplikácie, ktorá má byť spustená plánovačom.

Údržba protokolov – defragmentácia odstraňuje prázdne záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi. Viditeľné zlepšenie práce s protokolmi po optimalizácii je pozorovateľné hlavne pri väčších množstvách záznamov v protokoloch.

Kontrola súborov spúšťaných po štarte – kontroluje súbory, ktoré sa spúšťajú pri štarte alebo prihlásení do systému.

Vytvorenie záznamu o stave počítača – je to ESET SysInspector snímka stavu počítača, ktorá slúži na zhromažďovanie podrobných informácií o systémových súčastiach (napr. ovládače, aplikácie) a posudzuje úroveň rizika každej súčasti.

Manuálna kontrola počítača – vykoná manuálnu kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači.

Aktualizácia – zabezpečuje aktualizáciu detekčného jadra, ako aj aktualizáciu všetkých programových súčastí.

Kontrola Hyper-V – umožňuje vám nastaviť kontrolu virtuálnych diskov v rámci Hyper-V.

Kontrola OneDrive – umožňuje vám nastaviť kontrolu súborov uložených vo OneDrive.

Ak chcete úlohu po vytvorení deaktivovať, kliknite na tlačidlo vedľa možnosti Zapnuté. Úlohu môžete aktivovať neskôr pomocou začiarkavacieho políčka v okne Plánovača. Kliknite na Ďalej pre pokračovanie k ďalšiemu kroku.