Spustenie aplikácie

Táto úloha naplánuje spustenie externej aplikácie.

Spustiteľný súbor – vyberte spustiteľný súbor zo stromovej štruktúry adresárov kliknutím na ... alebo zadajte cestu k súboru manuálne.

Pracovný priečinok – zadajte pracovný adresár externej aplikácie. Všetky dočasné súbory zvoleného spustiteľného súboru budú vytvorené v tomto adresári.

Parametre – parametre, s ktorými bude aplikácia spustená (voliteľné).