Vynechaná úloha

V prípade, že sa naplánovanú úlohu nepodarí spustiť v určenom čase, môžete nastaviť spôsob, ako bude program postupovať:

Vykonať úlohu v najbližšom naplánovanom čase – úloha sa vykoná v konkrétny čas po uplynutí určitej doby (napr. 24 hodín).

Vykonať úlohu hneď, ako to bude možné – úloha sa vykoná okamžite alebo hneď po odstránení problémov, ktoré bránili spusteniu danej úlohy.

Vykonať úlohu okamžite, ak od posledného spustenia uplynul stanovený časový interval – Čas od posledného spustenia (v hodinách) – po zvolení tejto možnosti sa bude daná úloha vždy opakovať po uplynutí určitej doby (v hodinách).