Nastavenia aktualizácie

Nastavenie aktualizácie pozostáva zo špecifikácie zdroja aktualizácie, teda z nastavenia aktualizačných serverov a autentifikácie voči týmto serverom.


Poznámka:

Pre bezproblémové fungovanie aktualizácie je nevyhnutné mať všetky parametre nastavené správne. Ak používate firewall, treba zaistiť, aby mal program povolenú komunikáciu cez internet (napríklad HTTP komunikáciu).

hmtoggle_plus1Základné
hmtoggle_plus1Profily
hmtoggle_plus1Aktualizácie
hmtoggle_plus0Možnosti pripojenia
hmtoggle_plus0Aktualizačný mirror