Nastavenia aktualizácie

Nastavenie aktualizácie pozostáva zo špecifikácie zdroja aktualizácie, teda z nastavenia aktualizačných serverov a autentifikácie voči týmto serverom.


note

Pre bezproblémové fungovanie aktualizácie je nevyhnutné mať všetky parametre nastavené správne. Ak používate firewall, treba zaistiť, aby mal program povolenú komunikáciu cez internet (napríklad HTTP komunikáciu).

arrow_up_businessZákladné
arrow_up_businessProfily
arrow_up_businessAktualizácie
arrow_down_businessMožnosti pripojenia
arrow_down_businessAktualizačný mirror