Aktualizačný mirror server

Otvorte ESET Server Security
Stlačte F5 > Aktualizácia > Profily > Aktualizačný mirror

gui_click

ESET Server Security umožňuje vytváranie kópie aktualizácie, z ktorej sa môžu aktualizovať ďalšie stanice nachádzajúce sa v sieti. Použitie funkcie „mirror“ – vytváranie kópie aktualizačných súborov na lokálnej sieti je výhodné použiť hlavne pri väčších sieťach, kde by množstvo dát pri aktualizovaní každého počítača cez internet spôsobovalo veľký prenos a vyťaženie kapacít liniek. Preto sa odporúča aktualizovať len jeden objekt v sieti priamo z aktualizačných serverov cez internet a následne aktualizáciu sprístupniť pomocou mirror servera ostatným objektom v lokálnej sieti. Aktualizáciou staníc z mirroru sa zabezpečí rozloženie zaťaženia siete a tiež zníženie prenosu dát.

hmtoggle_plus0Aktualizačný mirror
hmtoggle_plus0HTTP server
hmtoggle_plus0Možnosti pripojenia