ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Rozšírené nastavenia HIPS

Nasledujúce možnosti sú užitočné pre ladenie (debugging) a analýzu správania aplikácií.

Ovládače s povolením vždy sa načítať

Vybrané ovládače majú vždy povolenie sa načítať bez ohľadu na filtrovací režim, okrem prípadu, kedy sú zablokované používateľským pravidlom. Ovládače v tomto zozname majú vždy povolené načítanie bez ohľadu na zvolený HIPS režim filtrovania, pokiaľ nie sú blokované konkrétnym používateľským pravidlom. Môžete Pridať nový ovládač, prípadne Upraviť alebo Odstrániť zvolený ovládač zo zoznamu.


note

Kliknite na Obnoviť pre odstránenie ovládačov pridaných používateľom. Táto možnosť je užitočná, ak ste pridali väčšie množstvo ovládačov a nie je možné ich zmazať zo zoznamu.

Zapisovať všetky zablokované operácie do protokolu

Všetky zablokované operácie sa zapíšu do HIPS protokolu.

Upozorniť na zmeny v zozname aplikácií automaticky spúšťaných pri štarte

Ak pribudne alebo ubudne aplikácia zo zoznamu aplikácií spúšťaných po štarte, zobrazí sa upozornenie.