Vrátenie zmien aktualizácií

Ak kliknete na Vrátenie zmien, bude potrebné vybrať čas z roletového menu Časový interval, ktorý určuje, na ako dlho budú aktualizácie detekčného jadra a programových súčastí zastavené.

Ak si želáte neskôr manuálne zapnúť pravidelné aktualizácie, vyberte možnosť Do odvolania. Pretože táto možnosť predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko, označenie tejto možnosti neodporúčame.

Detekčné jadro je znížené na verziu, ktorá je uložená na disku počítača ako obraz a je najstaršia.