Proxy server

V prostredí, kde sa používa rozsiahlejšia lokálna sieť, je väčšinou pripojenie do internetu zabezpečované cez tzv. proxy server. V takomto prípade musia byť nastavenia proxy servera správne definované. V opačnom prípade nebude automaticky prebiehať sťahovanie aktualizácií. Nastavenie proxy servera je možné v ESET Server Security definovať na dvoch odlišných miestach v rámci štruktúry Rozšírených nastavení (F5):

1.Rozšírené nastavenia (F5) > Aktualizácia > Profily > Aktualizácie > Možnosti pripojenia > HTTP Proxy. Toto nastavenie je platné pre konkrétny profil aktualizácie a je ho vhodné nastaviť, ak ide o prenosný počítač, ktorý vykonáva aktualizáciu z rôznych miest.

2.Rozšírené nastavenia (F5) > Nástroje > Proxy server. Proxy server zadaný v tejto sekcii bude použitý programom ESET Server Security ako globálne nastavenie proxy servera. Tieto nastavenia budú používané všetkými modulmi, ktoré sa pripájajú na internet.

Na upresnenie nastavení proxy servera na tejto úrovni povoľte možnosť Používať proxy server, zadajte adresu proxy servera do poľa Proxy server a číslo portu do poľa Port.

Proxy server vyžaduje overenie

Ak sieťová komunikácia cez proxy server vyžaduje overenie, povoľte túto možnosť a zadajte Prihlasovacie meno a Heslo.

Vyhľadať proxy server

Na automatické vyhľadanie nastavení proxy servera kliknite na tlačidlo Vyhľadať. Pomocou tlačidla sa prenesú nastavenia z programu Internet Explorer.


note

Týmto spôsobom nie je možné získať overovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) – je potrebné ich zadať.

Použiť priame pripojenie, ak nie je dostupný proxy server

Ak je produkt nakonfigurovaný tak, aby používal HTTP Proxy a proxy nie je k dispozícii, produkt obíde proxy a bude komunikovať priamo so servermi spoločnosti ESET.