Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Włączanie i konfigurowanie ESET Full Disk Encryption


important

Jeśli wystąpi błąd, Komputer nie jest zaszyfrowany, a dane magazynowane nie są chronione. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować szyfrowanie komputera i rozwiązać problem.


note

Wersja ESET Full Disk Encryption 1.4 (i nowsze) obsługuje automatyczne aktualizacje (konfigurowalne za pomocą polityki).

Ustawienia usługi ESET Full Disk Encryption można skonfigurować przy użyciu polityki w produkcie ESET Security Management Center, ESET PROTECT On-Prem lub ESET PROTECT: wybierz kolejno opcje Polityki > Nowa polityka > Ustawienia > wybierz produkt ESET Full Disk Encryption z menu rozwijanego.

W tym miejscu można utworzyć żądaną konfigurację usługi EFDE:


note

Opcje zasad dostępne dla systemu macOS są oznaczone symbolem efde_policy_macos.

1.W obszarze Opcje szyfrowania -> Tryb pełnego szyfrowania dysku włącz ustawienie Włącz szyfrowanie. To ustawienie powoduje tylko włączenie/wyłączenie szyfrowania na zarządzanej stacji roboczej.

encryption_options

2.W obszarze Opcje szyfrowania wybierz opcję Szyfruj wszystkie dyski lub Szyfruj tylko dysk rozruchowy.

3.Aby skorzystać z opcji Obsługa modułu Trusted Platform Module (TPM) lub Obsługa dysku samoszyfrującego OPAL (OPAL) dla szyfrowania, wybierz dostępną opcję w zależności od sprzętu dostępnego w zarządzanych stacjach roboczych.

4.W obszarze Polityki dotyczące haseł -> Wymagania dotyczące hasła użytkownika określ wymagania dotyczące hasła wprowadzanego przed uruchomieniem, którego użytkownik będzie używał w celu zalogowania się do stacji roboczej.

5.W obszarze Interfejs użytkownika -> Elementy interfejsu użytkownika możesz określić zachowanie klienta EFDE, który będzie działać na stacjach roboczych.

6.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę. Nie przypisuj jeszcze polityki; politykę można zastosować po EFDE wdrożeniu na klienckiej stacji roboczej.

7.Przed rozpoczęciem szyfrowania należy wdrożyć klienta EFDE na stacjach roboczych.

Zobacz pełny opis opcji konfiguracji usługi ESET Full Disk Encryption:

Polityki dotyczące haseł

Opcje szyfrowania

Interfejs użytkownika

Narzędzia