Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Opcje szyfrowania

Tryb pełnego szyfrowania dysku

efde_policy_win efde_policy_macos Włącz szyfrowanie — to ustawienie włącza/wyłącza szyfrowanie urządzenia. Jeśli do zaszyfrowanej stacji roboczej zostanie zastosowana polityka z ustawieniem Wyłączone, stacja zostanie odszyfrowana.

efde_policy_win efde_policy_macos Czas, po którego upływie użytkownikowi wyświetlany jest kolejny monit o przeprowadzenie konfiguracji szyfrowania (w godzinach) — maksymalna wartość to 24 godz. Określa interwał w godzinach, z jakim użytkownik jest monitowany o ustawienie hasła szyfrowania na stacji roboczej.

efde_policy_win Opcje szyfrowania:

oSzyfruj wszystkie dyski — szyfruje wszystkie fizyczne dyski stacji roboczej. Nie ma to wpływu na zewnętrzne dyski twarde i napędy USB.

oSzyfruj tylko dysk rozruchowy — szyfruje tylko dysk fizyczny, który jest używany jako bieżący dysk rozruchowy systemu Windows.

efde_policy_win Wyłącz uwierzytelnianie FDE — to ustawienie włącza/ wyłącza na stacji roboczej wymóg uwierzytelniania przed rozruchem za pomocą hasła.

 

Obsługa modułu Trusted Platform Module

Ustawienia polityki

Obsługiwany system operacyjny

Opis

Używaj modułu TPM

efde_policy_win

Włączenie opcji Używaj modułu TPM spowoduje uruchomienie modułu Trusted Platform Module (TPM) i przejęcie prawa własności do niego. Użytkownik musi zadbać o to, aby moduł TPM nie był wykorzystywany przez żadne inne oprogramowanie, gdyż może to skutkować utratą danych.

Tryb TPM

efde_policy_win

Używaj modułu TPM w miarę możliwości — proces szyfrowania podejmie próbę użycia modułu TPM na potrzeby szyfrowania. Jeśli wersja modułu TPM nie jest obsługiwana lub moduł TPM nie jest obecny, szyfrowanie będzie kontynuowane bez modułu TPM.

Zawsze używaj modułu TPM — szyfrowanie wymaga modułu TPM. Jeśli moduł TPM nie jest obecny lub działa w nieobsługiwanej wersji, szyfrowanie nie zostanie uruchomione.


important

Od wersji 1.2.4 ESET Full Disk Encryption moduł TPM nie jest czyszczony przed użyciem.

 

Obsługa dysku samoszyfrującego Opal

Ustawienia polityki

Obsługiwany system operacyjny

Opis

Używaj funkcji Opal

efde_policy_win

Po włączeniu tej opcji szyfrowanie będzie wykonywane przy użyciu funkcji szyfrowania OPAL. Jest to funkcjonalność sprzętowa dysku.

Tryb Opal

efde_policy_win

Używaj funkcji Opal w miarę możliwości — proces szyfrowania podejmie próbę użycia obsługi sprzętowego szyfrowania OPAL na potrzeby szyfrowania. Jeśli wersja funkcji OPAL nie jest obsługiwana lub obsługa szyfrowania OPAL nie jest dostępna, szyfrowanie będzie kontynuowane bez funkcji OPAL.

Zawsze używaj funkcji Opal — szyfrowanie wymaga funkcji OPAL. Jeśli funkcja OPAL nie jest dostępna lub jest uruchomiona w nieobsługiwanej wersji, szyfrowanie nie zostanie uruchomione.