Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Narzędzia

Sekcja Narzędzia umożliwia określenie połączenia z serwerem proxy używanego do aktywacji usługi EFDE.

Serwer proxy

Ustawienia polityki

Obsługiwany system operacyjny

Opis

Użyj serwera proxy

efde_policy_win efde_policy_macos

Umożliwia korzystanie z połączenia z serwerem proxy do aktywacji produktu.

Serwer proxy

efde_policy_win efde_policy_macos

Określ adres serwera proxy.

Port

efde_policy_win efde_policy_macos

Określ port serwera proxy.

Serwer proxy wymaga uwierzytelniania

efde_policy_win efde_policy_macos

To ustawienie musi być włączone, jeśli połączenie z serwerem proxy wymaga uwierzytelnienia.

Nazwa użytkownika

efde_policy_win efde_policy_macos

Określ nazwę użytkownika używaną do uwierzytelniania serwera proxy.

Hasło

efde_policy_win efde_policy_macos

Określ hasło używane do uwierzytelniania serwera proxy.

Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy jest niedostępny

efde_policy_win efde_policy_macos

Gdy to ustawienie jest włączone, możliwy jest powrót do połączenia bezpośredniego.