Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Polityki dotyczące haseł

Wymagania dotyczące hasła użytkownika

Użytkownik może zmienić hasło — jeśli to ustawienie jest wyłączone, zmiana hasła jest możliwa tylko w przypadku zainicjowania przez administratora z poziomu konsoli zarządzania zdalnego.

 

Znaki hasła

Ustawienia polityki

Obsługiwany system operacyjny

Opis

Musi zawierać małe litery

efde_policy_win

Hasło musi zawierać co najmniej jedną małą literę. (a-z)

Musi zawierać duże litery

efde_policy_win

Hasło musi zawierać co najmniej jedną dużą literę. (A-Z)

Musi zawierać cyfry

efde_policy_win

Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę. (0-9)

Musi zawierać symbole

efde_policy_win

Hasło musi zawierać co najmniej jeden znak specjalny. (!@#$%)

Minimalna długość hasła

efde_policy_win

Określa minimalną wymaganą długość hasła (1—127 znaków).

 

Próby wprowadzenia hasła

Ustawienia polityki

Obsługiwany system operacyjny

Opis

Limit nieudanych prób wprowadzenia hasła

efde_policy_win

Gdy to ustawienie jest wyłączone, liczba nieudanych prób wprowadzenia hasła jest nieograniczona. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się wyłączania tego ustawienia na długi czas.

Maksymalna liczba nieudanych prób wprowadzenia hasła

efde_policy_win

Maksymalna wartość to 254. Maksymalna liczba nieudanych, następujących po sobie prób wprowadzenia hasła, po której osiągnięciu konto jest blokowane i wymaga skonfigurowania nowego hasła za pomocą hasła odzyskiwania.

 

Ważność hasła

Ustawienia polityki

Obsługiwany system operacyjny

Opis

Hasło traci ważność

efde_policy_win

Po wyłączeniu tej opcji hasło użytkownika nie ma okresu ważności.

Maksymalny wiek hasła (w dniach)

efde_policy_win

Wartość pomiędzy 1 a 999 dni. Zalecany zakres wynosi od 30 do 90.

Ostrzegaj użytkownika o terminie ważności hasła

efde_policy_win

Po wyłączeniu tej opcji użytkownik nie jest ostrzegany przez produkt, że jego hasło wkrótce wygaśnie.

Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy hasło wygasa za mniej niż (dni)

efde_policy_win

Wartość pomiędzy 1 a 999 dni. Określ, ile dni przed wygaśnięciem hasła użytkownik ma otrzymać ostrzeżenie.

 

Opcje hasła odzyskiwania

Próby wprowadzenia hasła

Ustawienia polityki

Obsługiwany system operacyjny

Opis

Limit nieudanych prób wprowadzenia hasła

efde_policy_win

Po wyłączeniu tej opcji nie ma limitu nieudanych prób odzyskania hasła. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się wyłączania tego ustawienia na długi czas.

Maksymalna liczba nieudanych prób wprowadzenia hasła

efde_policy_win

Maksymalna wartość to 254. Maksymalna liczba nieudanych, następujących po sobie prób wprowadzenia hasła, po której osiągnięciu konto jest blokowane i wymaga skonfigurowania nowego hasła za pomocą hasła odzyskiwania.

 

Użycia hasła odzyskiwania


important

Wszystkie ustawienia w tej sekcji nie są domyślnie włączone. Upewnij się, że włączasz je ręcznie.

Wszystkie ustawienia w tej sekcji są stosowane i zaczynają obowiązywać po odszyfrowaniu komputera, a następnie ponownym jego zaszyfrowaniu.

Ustawienia polityki

Obsługiwany system operacyjny

Opis

Ogranicz liczbę użyć hasła odzyskiwania

efde_policy_win

Po wyłączeniu tej opcji to samo hasło odzyskiwania może być używane wielokrotnie, dopóki nie zostanie wygenerowane nowe.

Maksymalna liczba użyć

efde_policy_win

Maksymalna wartość to 254.

Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy limit użyć hasła odzyskiwania jest bliski wyczerpania

efde_policy_win

Gdy opcja jest włączona, użytkownik jest ostrzegany, kiedy hasło odzyskiwania jest bliskie wygaśnięcia.

Ostrzegaj o pozostałej liczbie użyć

efde_policy_win

Maksymalna wartość to 255.

Automatycznie generuj nowe hasło odzyskiwania

efde_policy_win

Gdy opcja jest włączona, nowe hasło odzyskiwania zostanie wygenerowane automatycznie po osiągnięciu ustawionego limitu pozostałej liczby użyć hasła.

Generuj przy (pozostałej liczbie użyć)

efde_policy_win

Maksymalna wartość to 255.