ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Dokumentation för fjärrhanterade endpoints

ESET-företagsprodukter och ESET Endpoint Security for Android kan fjärrhanteras på klientarbetsstationer, servrar och mobila enheter i en nätverksmiljö från en central plats. Systemadministratörer som hanterar mer än 10 klientarbetsstationer bör överväga att använda ett ESET-fjärrhanteringsverktyg. Med ESET-fjärrhanteringsverktygen går det att distribuera ESET-lösningar, hantera aktiviteter, verkställa säkerhetspolicyer, övervaka systemstatusar och snabbt reagera på problem eller hot på fjärrdatorer från en central plats.

ESET-fjärrhanteringsverktyg

ESET Endpoint Security for Android kan fjärrhanteras av antingen ESET PROTECT eller ESET PROTECT Cloud.

Introduktion till ESET PROTECT

Introduktion till ESET PROTECT Cloud


note

Migreringsverktyg

ESET Endpoint Security for Android version 3.5 och senare har stöd för migreringsverktyget för att migrera från ESET PROTECT till ESET PROTECT Cloud.

Praxis

Registrera en enhet med ESET PROTECT

Konfigurera ett administratörslösenord på anslutna klientdatorer för att undvika obehöriga ändringar

Tillämpa en rekommenderad policy för att verkställa tillgängliga säkerhetsfunktioner

Användarguider

Använda åsidosättningsläge

Android-enhet som har registrerats via Microsoft Intune


important

När din enhet med Android 9 och senare har registreras via Microsoft Intune ESET Endpoint Security for Android ignorerar version 3.5 och senare följande inställningar när motsvarande princip tillämpas:

Enhetssäkerhet

Programstyrning

Anti-Theft