ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Introduktion till ESET PROTECT

ESET PROTECT möjliggör hantering av ESET-produkter på arbetsstationer, servrar och mobila enheter i en nätverksmiljö från en central plats.

Med ESET PROTECT-webbkonsolen går det att distribuera ESET-lösningar, hantera aktiviteter, verkställa säkerhetspolicyer, övervaka systemets status och snabbt reagera på problem eller hot på fjärrdatorer. Se även översikten över arkitektur- och infrastrukturelementen i ESET PROTECT, Komma igång med ESET PROTECT-webbkonsolen och Miljöer som stöds för tillhandahållande på datorer.

ESET PROTECT består av följande komponenter:

ESET PROTECT-server – ESET PROTECT-servern kan installeras på såväl Windows- som Linux-servrar och finns även som virtuell installation. Den hanterar kommunikation med agenter samt samlar in och lagrar programdata i databasen.

ESET PROTECT-webbkonsol – ESET PROTECT-webbkonsolen är det primära gränssnittet för hantering av klientdatorer i din miljö. Den visar en översikt över statusen för klienter i nätverket och kan användas för att fjärrdistribuera ESET-lösningar till ohanterade datorer. När du har installerat ESET PROTECT-servern (-servern) kan du även komma åt webbkonsolen med hjälp av webbläsaren. Om du väljer att göra webbservern tillgänglig via internet kan du använda ESET PROTECT från alla platser och/eller enheter med en internetanslutning.

ESET Management-agent – ESET Management-agenten möjliggör kommunikation mellan ESET PROTECT-servern och klientdatorer. Agenten måste vara installerad på klientdatorn för att kommunikation mellan den datorn och ESET PROTECT-servern ska kunna upprättas. Eftersom den är belägen på klientdatorn och kan lagra flera säkerhetsscenarier minskar ESET Management-agenten avsevärt reaktionstiden på nya detekteringar. Med hjälp av ESET PROTECT-webbkonsolen går det att distribuera ESET Management-agenten till ohanterade datorer som har identifierats av Active Directory eller ESET RD-sensorn. Det går även att installera ESET Management-agenten manuellt på klientdatorer om så behövs.

Rogue Detection Sensor – ESET PROTECT Rogue Detection (RD) Sensor detekterar ohanterade datorer i nätverket och skickar deras information till ESET PROTECT-servern. På så vis kan du enkelt lägga till nya klientdatorer i ditt säkra nätverk. RD-sensorn kommer ihåg datorer som har upptäckts och skickar inte samma information två gånger.

Apache HTTP-proxy – är en tjänst som kan användas i kombination med ESET PROTECT för att:

oDistribuera uppdateringar till klientdatorer och installationspaket till ESET Management-agenten.

oVidarebefordra kommunikation från ESET Management-agenter till ESET PROTECT-servern.

Mobile Device Connector – är en komponent som möjliggör hantering av mobila enheter med ESET PROTECT, så att du kan hantera mobila enheter (Android och iOS) samt administrera ESET Endpoint Security för Android.

Virtuell installation av ESET PROTECT – den virtuella installationen av ESET PROTECT är avsedd för användare som vill köra ESET PROTECT i en virtualiserad miljö.

ESET PROTECT Virtual Agent Host – en komponent i ESET PROTECT som virtualiserar agenter för att möjliggöra hantering av virtuella maskiner utan agent. Den här lösningen möjliggör automatisering, dynamiskt grupputnyttjande och samma nivå av åtgärdshantering som ESET Management-agenter på fysiska datorer. Den virtuella agenten samlar in information från virtuella maskiner och skickar den till ESET PROTECT-servern.

Speglingsverktyg – speglingsverktyget krävs för offlineuppdateringar av moduler. Om klientdatorerna inte har en internetanslutning kan du använda speglingsverktyget för att hämta uppdateringsfiler från ESET-uppdateringsservrar och spara dem lokalt.

ESET Remote Deployment Tool – det här verktyget används för distribution av allt-i-ett-paket skapade i <%PRODUCT%>-webbkonsolen. Det är ett smidigt sätt att distribuera ESET Management-agenter med en ESET-produkt på datorer över ett nätverk.

ESET Business Account – med den nya licensportalen för ESET-företagsprodukter kan du hantera licenser. Se <%EBA%>-avsnittet i det här dokumentet för anvisningar för hur du aktiverar din produkt, eller se <%EBA%>-användarguiden för mer information om att använda <%EBA%>.

ESET Enterprise Inspector – ett omfattande slutpunktsdetekterings- och responssystem med funktioner som: incidentdetektering, incidenthantering och -respons, datainsamling, detektering av indikatorer på intrång, anomalidetektering, beteendedetektering och policyöverträdelser.

Med ESET PROTECT-webbkonsolen går det att distribuera ESET-lösningar, hantera aktiviteter, verkställa säkerhetspolicyer, övervaka systemets status och snabbt reagera på problem eller hot på fjärrdatorer.


note

Läs mer i användarguiden online för ESET PROTECT.