ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Tillämpa policyer

När du har anslutit ESET Endpoint Security for Android till ESET:s hanteringskonsol är praxis att tillämpa en rekommenderad eller anpassad policy.

Det finns flera inbyggda policyer för ESET Endpoint Security for Android:

Policynamn

Beskrivning av policyn

Allmänt – maximalt skydd

ESET Endpoint Security for Android använder alla alternativ för att säkerställa maximalt skydd för enheten.

Allmänt – balanserade inställningar

ESET Endpoint Security for Android använder den konfiguration som rekommenderas för de flesta inställningarna.

Allmänt – maximal prestanda

ESET Endpoint Security for Android kombinerar skydd mot hot och minimal påverkan på vardagliga uppgifter och enhetsprestanda.

Mer information om policyer finns i följande ämnen:

ESET PROTECT policyer

ESET PROTECT Cloud policyer

Tillämpa en rekommenderad eller fördefinierad policy för ESET Endpoint Security for Android med hjälp av ESET Security Management Center