ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Policyer

Administratören kan skicka specifika konfigurationer till ESET-produkter som körs på klientenheter med hjälp av policyer från ESET PROTECT Web Console och ESET Security Management Center Web Console. En policy kan tillämpas direkt på enskilda enheter såväl som grupper med enheter. Det går även att tilldela flera policyer till en enhet eller en grupp.

En användare måste ha följande behörigheter för att skapa en ny policy: Läsbehörighet för att läsa policylistan, användningsbehörighet för att tilldela policyer till måldatorer och skrivbehörighet för att skapa, ändra eller redigera policyer.

Policyer tillämpas i den ordning som statiska grupper ordnas. Det gäller dock inte för dynamiska grupper, där policyer tillämpas för underordnade dynamiska grupper först. På så vis går det att tillämpa policyer med större påverkan överst i gruppträdet och tillämpa mer specifika policyer för undergrupper. Med hjälp av flaggor kan en ESET Endpoint Security for Android-användare med åtkomst till grupper högre upp i trädet åsidosätta policyerna för lägre grupper. Algoritmen förklaras i ESET PROTECT-onlinehjälpen.

Om du anger policyer på enheten inaktiveras alternativet för att ändra de policystyrda inställningarna lokalt. Dessa inställningar är låsta mot ändringar även i administratörsläge. Du kan tillåta att tillfälliga ändringar görs genom att skapa en policy för åsidosättningsläge.


important

Om du anger vissa policyer kan du behöva ge ytterligare behörighet till ESET Endpoint Security for Android lokalt på den berörda enheten.


note

Vi rekommenderar att du tilldelar mer generiska policyer (till exempel uppdateringsserverns policy) till grupper högre upp i gruppträdet. Mer specifika policyer (till exempel inställningarna för enhetskontroll) bör tilldelas längre ned i gruppträdet. Den lägre policyn åsidosätter vanligen inställningarna för de högre policyerna när de slås samman (om inte annat har angetts med policyflaggor).

Standardpolicyer för ESET Endpoint Security for Android

Policynamn

Beskrivning av policyn

Allmänt – maximalt skydd

ESET Endpoint Security for Android använder alla alternativ för att säkerställa maximalt skydd för enheten.

Allmänt – balanserade inställningar

ESET Endpoint Security for Android använder den konfiguration som rekommenderas för de flesta inställningar.

Allmänt – maximal prestanda

ESET Endpoint Security for Android kombinerar skydd mot hot och minimal påverkan på vardagliga uppgifter och enhetsprestanda.