ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Produktaktivering

ESET Endpoint Security for Android kan aktiveras på flera sätt. Tillgängligheten för ett visst aktiveringssätt kan variera beroende på land och distributionssätt (ESET-webbsida osv.) för produkten.

activation

Om du vill aktivera ESET Endpoint Security for Android direkt i Android-enheten trycker du på Meny-ikonen action_button_menu på huvudskärmen för ESET Endpoint Security for Android och trycker på Licens.

Du kan använda något av följande sätt för att aktivera ESET Endpoint Security for Android:

Licensnyckel-En unik sträng i formatet XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX som används för identifiering av licensägaren och aktivering av licensen.

ESET Business Account – ett konto som skapas i ESET Business Account-portalen med inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord). Med den här metoden kan du hantera flera licenser från en plats.


note

ESET PROTECT kan aktivera klientenheter tyst med hjälp av licenser som gjorts tillgängliga av administratören.