ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Använda åsidosättningsläge

Användare med ESET Endpoint Security for Android (version 2.1 och senare) installerat på sin dator kan använda åsidosättningsfunktionen. Med åsidosättningsläget kan användare på klientenhetsnivå ändra inställningarna i den installerade ESET-produkten under en viss tid, även om en policy tillämpas på dessa inställningar. Efter den inställda tidsperioden återställs inställningarna till de inställningar som anges av policyerna.

Som standard genomsöker ESET Endpoint Security for Android enheten efter att åsidosättningssessionen har avslutats. Du kan ändra detta med Genomsök enhet efter åsidosättningssession.


warning

Om du vill ändra inställningarna lokalt på enheten i åsidosättningsläge måste du ange ESET Endpoint Security for Android-administratörslösenordet.

Åsidosättningsläget kan inte stoppas från ESET Web Console när det väl har aktiverats. Åsidosättningsläget inaktiveras automatiskt när tiden för åsidosättning går ut.

Användaren som använder åsidosättningsläget måste ha ESET Endpoint Security for Android-administratörslösenord. Annars kan användaren inte komma åt inställningarna för ESET Endpoint Security for Android. Du kan skapa ett tillfälligt administratörslösenord för åsidosättning för varje policy.

Så här ställer du in åsidosättningsläge:

1.Klicka på ICON_ESMC_POLICY Policyer > Ny policy.

2.I avsnittet Grundläggande skriver du ett namn och en beskrivning för policyn.

3.I avsnittet Inställningar väljer du ESET Endpoint Security for Android.

4.Klicka på Inställningar i policyalternativen.

5.Utöka Inställningar för åsidosättningsläge och konfigurera reglerna för åsidosättningsläget.

6.I avsnittet Tilldela väljer du tillämpliga enheter.

7.Granska inställningarna i avsnittet Sammanfattning och klicka på Slutför för att tillämpa policyn.


example

Om Johan har problem med att hans slutpunktsinställningar blockerar vissa viktiga funktioner eller webbåtkomsten på enheten kan administratören tillåta att Johan åsidosätter sin befintliga endpoint-policy och justerar inställningarna manuellt på enheten. Därefter kan dessa nya inställningar begäras av ESET PROTECT Cloud, så att administratören kan skapa en ny policy utifrån dem.

Följ stegen nedan för att göra detta:

1.Klicka på Policyer > Ny policy.

2.Fyll i fälten Namn och Beskrivning. I avsnittet Inställningar väljer du ESET Endpoint Security for Android.

3.Klicka på Inställningar i policyalternativen.

4.Utöka inställningarna för åsidosättningsläge och aktivera åsidosättningsläget i en timme.

5.Klicka på Ange i Inloggningsuppgifter för åsidosättning för att skapa ett tillfälligt administratörslösenord för John. Skriv lösenordet (till exempel 12345) två gånger och klicka på OK.

6.Tilldela policyn till Johans smartphone och klicka på Slutför för att spara policyn.

7.John måste ange administratörslösenordet för att aktivera åsidosättningsläget för sitt ESET Endpoint Security for Android och ändra inställningarna manuellt på sin enhet.

8.I ESET PROTECT Cloud Web Console klickar du på Datorer, väljer Johns dator och klickar på Visa detaljerad information.

9.Om du vill schemalägga en klientåtgärd och hämta konfigurationen från klienten öppnar du avsnittet Konfiguration och klickar på Begär konfiguration.

10.Den nya konfigurationen visas. Välj tillämplig produkt och klicka sedan på Öppna konfiguration.

11.Granska inställningarna och klicka sedan på Konvertera till policy.

12.Fyll i fälten Namn och Beskrivning.

13.I avsnittet Inställningar ändrar du inställningarna om det behövs.

14.I avsnittet Tilldela tilldelar du policyn till Johns dator (eller andras).

15.Klicka på Slutför. Glöm inte att ta bort åsidosättningspolicyn när den inte behövs längre.

Åsidosättningens lösenord

Med det här alternativet kan du skapa ett tillfälligt administratörslösenord, så att användare kan ändra inställningarna på klientenheten utan att ha tillgång till det faktiska administratörslösenordet. Klicka på Ange bredvid policyn för att infoga åsidosättningslösenordet.