ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Antivirus

Antivirusmodulen skyddar din enhet mot skadlig kod genom att blockea hot och sedan rensa bort dem eller sätta dem i karantän.

antivirus_005_1

Genomsök enhet

Genomsök enhet kan användas för att genomsöka enheten efter infiltrationer.

Vissa fördefinierade filtyper genomsöks som standard. Vid en fullständig genomsökning av enheten kontrolleras minnet, processer som körs och deras beroende dynamiska länkbibliotek samt filer som ingår i intern och flyttbar lagring. En kort sammanfattning av genomsökningen sparas till en loggfil som är tillgänglig i avsnittet Genomsökningsloggar.

Om du vill avbryta en pågående genomsökning trycker du på menu_icon_settings_uninstall-ikonen.

Genomsökningsnivå

Det finns 2 olika genomsökningsnivåer att välja mellan:

Smart - Vid en smart genomsökning genomsöks installerade program, DEX-filer (körbara filer för Android OS), SO-filer (bibliotek) och ZIP-filer med ett maximalt genomsökningsdjup på 3 kapslade arkiv samt innehåll på SD-kort.

Djup - alla filtyper oavsett filändelse genomsöks både i internminnet och på SD-kort.

Automatiska genomsökningar

Utöver enhetsgenomsökning på begäran kan ESET Endpoint Security for Android även utföra automatiska genomsökningar. Om du vill lära dig använda laddningsgenomsökning och schemalagd genomsökningläser du det här avsnittet.

Genomsökningsloggar

Avsnittet Genomsökningsloggar innehåller omfattande data om slutförda genomsökningar i form av loggfiler. Se avsnittet Genomsökningsloggar för Antivirus i det här dokumentet för mer information.

Uppdatera detekteringsmoduler

Som standard finns det en uppdateringsaktivitet i ESET Endpoint Security for Android som säkerställer att programmet uppdateras regelbundet. Om du vill köra uppdateringen manuellt ska du trycka på Uppdatera detekteringsmoduler.


note

För att spara bandbredd ges uppdateringar ut vid behov när ett nytt hot läggs till. Uppdateringarna är kostnadsfria med din aktiva licens, men datatrafiken kan debiteras av din mobiloperatör.

Utförliga beskrivningar av de avancerade inställningarna för Antivirus finns i avsnittet Avancerade inställningar i det här dokumentet.