ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Avancerade inställningar

Realtidsskydd

Med det här alternativet kan du aktivera och inaktivera realtidsskannern. Den här skannern startas automatiskt vid systemstart och genomsöker filerna du interagerar med. Mappen Hämtningar, APK-installationsfiler och alla filer på SD-kortet efter att det satts in genomsöks automatiskt.

ESET LiveGrid®-ryktessystem

ESET LiveGrid® är ett förebyggande system som har utformats för att ge din enhet ytterligare säkerhet. Det övervakar oavbrutet de program och processer som körs på din dator och jämför med den senaste informationen som samlats in från miljoner ESET-användare i hela världen. Detta ger oss möjlighet att erbjuda bättre och mer exakt förebyggande skydd och snabbare genomsökningar till alla ESET-användare. Vi rekommenderar att du aktiverar funktionen. Vi rekommenderar att du aktiverar funktionen.

ESET LiveGrid®-feedbacksystem

Detta feedbacksystem gör det möjligt för oss att samla in anonym statistik, kraschrapporter och diagnostikdata om misstänkta objekt, som vi behandlar automatiskt för att skapa detekteringsmekanismen i vårt molnsystem.

Detektera potentiellt oönskade program

Ett potentiellt oönskat program är ett program som innehåller reklamprogram, installerar verktygsfält, spårar dina sökresultat eller har andra oklara mål. I vissa situationer kan du tro att fördelarna med den oönskade appen uppväger riskerna. Därför tilldelar ESET dessa program en lägre riskkategori jämfört med andra typer av skadliga program.

Detektera potentiellt farliga program

Det finns många legitima program som förenklar administrationen av enheter i ett nätverk. I fel händer kan de dock användas i skadliga syften. Med alternativet Identifiera potentiellt farliga program kan du övervaka och blockera dessa appar.Klassificeringen Potentiellt farliga program används för kommersiell, laglig programvara. Den innefattar verktyg för program för fjärråtkomst, program som spårar lösenord och keylogger-program.

Blockera olösta hot

Med den här inställningen fastställs vilken åtgärd som ska utföras när genomsökningen är klar och hot hittades. Om alternativet aktiveras blockerar ESET Endpoint Security for Android åtkomsten till filer kategoriserade som hot.

Flyttbara medier

Du kan välja åtgärd efter att flyttbara medier har satts in i enheten:

Skanna alltid flyttbara medier skannas alltid

Skanna inte flyttbara medier skannas inte

Visa mig alternativ alternativ för att skanna ett flyttbart medium visas när mediet är sätts in

Uppdateringar av databasen för detekteringsmoduler

Med det här alternativet kan du ange hur ofta uppdateringar av hotdatabasen ska hämtas automatiskt. Dessa uppdateringar utfärdas vid behov när ett nytt hot läggs till i databasen. Vi rekommenderar att standardvärdet (dagligen) inte ändras.

Anpassad maximal databasålder

Med den här inställningen anges tidsperioden mellan uppdateringar av hotdatabasen. Efter den här tidsperioden meddelas du om att uppdatera ESET Endpoint Security for Android.

Uppdateringsserver

Med det här alternativet kan du välja att uppdatera enheten från en förhandsuppdateringsserver. Förhandsuppdateringar har genomgått grundliga interna tester och är snart tillgängliga för allmänheten. Du kan dra fördel av att ha tillgång till de senaste identifieringsmetoderna och korrigeringarna genom att aktivera testläge. Det kan dock hända att testläget inte alltid är stabilt. Listan med aktuella moduler finns i avsnittet Om: tryck på menyikonen action_button_menu på huvudskärmen för ESET Endpoint Security for Android och tryck på Om > ESET Endpoint Security for Android. Vi rekommenderar att vanliga användare inte ändrar standardalternativet Publiceringsserver.

Med ESET Endpoint Security for Android går det att skapa kopior av uppdateringsfiler, som kan användas för att uppdatera andra enheter i nätverket. Användning av en lokal spegling – en kopia av uppdateringsfilerna i LAN-miljön är praktiskt eftersom uppdateringsfilerna inte behöver hämtas från leverantörens uppdateringsserver flera gånger och av varje mobil enhet. Utförlig information om att konfigurera speglingsservern med ESET Endpoint-produkter för Windows hittar du i det här dokumentet.