ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Ignorera regler

Om ESET Endpoint Security for Android fjärrhanteras från ESET PROTECT kan du ange filer som inte ska rapporteras som skadliga. Filer som läggs till i Ignorera regler ignoreras vid framtida genomsökningar. För att skapa en regel måste följande anges:

ett filnamn med en korrekt ”apk”-ändelse

ett programpaketnamn, t.ex. uk.co.extorian.EICARAntiVirusTest

namnet på hotet som det detekteras av antivirusprogram, t.ex. Android/MobileTX.A (obligatoriskt fält)


note

Funktionen är inte tillgänglig i ESET Endpoint Security for Android-appen.