ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Automatiska genomsökningar

Genomsökningsnivå

Det finns 2 olika genomsökningsnivåer att välja mellan. Den här inställningen gäller för både laddningsgenomsökning och schemalagd genomsökning:

Smart - Vid en smart genomsökning genomsöks installerade program, DEX-filer (körbara filer för Android OS), SO-filer (bibliotek) och ZIP-filer med ett maximalt genomsökningsdjup på 3 kapslade arkiv samt innehåll på SD-kort.

Djup - alla filtyper oavsett filändelse genomsöks både i internminnet och på SD-kort.

Laddningsgenomsökning

När det här alternativet väljs startas genomsökningen automatiskt när enheten är i inaktivt läge (fulladdad och ansluten till en laddare).

Schemalagd genomsökning

Med Schemalagd genomsökning kan en enhetsgenomsökning köras automatiskt vid en förinställd tidpunkt. Om du vill schemalägga en genomsökning trycker du på switch_off intill Schemalagd genomsökning och anger datum och tidpunkter för när genomsökningen ska startas. Som standard är måndag 04.00 valt.