Napredna instalacija (.msi)

Napredna instalacija vam omogućava da prilagodite nekoliko parametara instalacije koji nisu dostupni prilikom obavljanja tipične instalacije.

5.Kada izaberete željene opcije za otkrivanje potencijalno neželjenih aplikacija i kada kliknete na Napredne postavke, od vas će se tražiti da izaberete lokaciju za instalacionu fasciklu proizvoda ESET Endpoint Security. Po podrazumevanim postavkama, program se instalira u sledećem direktorijumu:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Možete da navedete lokaciju za module programa i za podatke. Po podrazumevanim postavkama, oni se instaliraju u sledećim direktorijumima:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Kliknite na dugme Pregledaj da biste promenili ove lokacije (ne preporučuje se).

INSTALLATION_MSI_FOLDER

6.Odaberite komponente programa koje će se instalirati. Komponente proizvoda u odeljku Računar obuhvataju zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu, skeniranje računara, zaštitu dokumenata i kontrolu uređaja. Imajte na umu da su prve dve komponente obavezne za funkcionisanje bezbednosnog rešenja. Odeljak Mreža nudi mogućnost instaliranja ESET zaštitnog zida, koji nadgleda sav dolazni i odlazni mrežni saobraćaj i primenjuje pravila za pojedinačne mrežne veze. Zaštitni zid takođe pruža zaštitu od napada sa udaljenih računara. Zaštita od mrežnih napada (IDS) analizira sadržaj mrežnog saobraćaja i štiti od mrežnih napada. Blokira se svaki saobraćaj koji se smatra štetnim. Komponente iz odeljka Veb i e-pošta odgovorne su za vašu zaštitu dok pregledate internet i komunicirate putem e-pošte. Komponenta Mirror za ažuriranje može da se koristi za ažuriranje drugih računara na mreži. Udaljeno nadgledanje i upravljanje (Remote Monitoring and Management, RMM) je proces nadgledanja i kontrolisanja softverskih sistema pomoću lokalno instaliranog agenta kojem dobavljač usluga upravljanja može da pristupi.

INSTALLATION_MSI_MODULES

7.Završni korak je da se potvrdi instalacija klikom na dugme Instaliraj.