Mreža

Odeljak Mreža dozvoljava vam brz pristup komponentama ili podešavanjima u naprednom podešavanju:

Zaštitni zid – Ovde možete da prilagodite režim filtriranja za ESET zaštitni zid. Da biste pristupili detaljnijim postavkama, kliknite na zupčanik GEAR > Konfiguriši pored opcije Zaštitni zid ili pritisnite taster F5 da biste pristupili Naprednom podešavanju.

Zaštita od mrežnih napada (IDS) – Analizira sadržaj mrežnog saobraćaja i štiti od mrežnih napada. Celokupan saobraćaj koji se smatra štetnim će biti blokiran. ESET Endpoint Security će vas obavestiti kada se povežete na nezaštićenu bežičnu mrežu ili mrežu sa slabom zaštitom.

Zaštita od mreže botova – Brzo i sigurno otkriva malver na sistemu. Možete da deaktivirate zaštitu od mreže botova na određeni vremenski period tako što ćete izabrati opciju MODULE_ENABLED (nije preporučeno).

Povezane mreže – Prikazuje mreže sa kojima su povezani mrežni adapteri. Kada kliknete na zupčanik, od vas će se tražiti da izaberete tip zaštite za mrežu sa kojom je povezan mrežni adapter. U ovom prozoru možete da vidite i opciju Mrežni adapteri u donjem desnom uglu. Možete da pregledate svaki mrežni adapter zajedno sa profilom zaštitnog zida i pouzdanom zonom koji su mu dodeljeni. Detaljnije informacije potražite u odeljku Mrežni adapteri.

Privremena crna lista IP adresa – Pogledajte listu IP adresa koje su otkrivene kao izvori napada i dodate na crnu listu da bi se blokiralo povezivanje sa njima na određeni vremenski period. Da biste dobili više informacija, kliknite na ovu opciju i pritisnite taster F1.

Čarobnjak za rešavanje problema – Pomaže vam da rešite probleme sa povezivanjem koje prouzrokuje ESET zaštitni zid. Detaljnije informacije potražite u odeljku Čarobnjak za rešavanje problema.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Kliknite na zupčanik GEAR pored stavke Zaštitni zid da biste pristupili sledećim postavkama:

Konfigurisanje – Otvara prozor „Zaštitni zid“ u naprednom podešavanju, gde možete da definišete kako će zaštitni zid upravljati mrežnom komunikacijom.

Blokiraj sav saobraćaj – Zaštitni zid će blokirati svu dolaznu i odlaznu komunikaciju. Koristite ovu opciju samo ako sumnjate da postoji kritičan bezbednosni rizik koji zahteva prekidanje veze sistema sa mrežom. Kada je filtriranje mrežnog saobraćaja postavljeno na režim Blokiraj sav saobraćaj, kliknite na opciju Obustavi blokiranje svog saobraćaja da biste vratili zaštitni zid na normalno funkcionisanje.

Pauziraj zaštitni zid (dozvoli sav saobraćaj) – Suprotno od blokiranja svog mrežnog saobraćaja. Ako se izabere, sve opcije filtriranja zaštitnog zida se isključuju, a sve dolazne i odlazne veze su dozvoljene. Kliknite na opciju Aktiviraj zaštitni zid da biste ponovo aktivirali zaštitni zid dok je filtriranje mrežnog sadržaja u ovom režimu.

Automatski režim – (kada je aktiviran drugi režim filtriranja) – Izaberite da biste promenili režim filtriranja na automatski režim (uz korisnički definisana pravila).

Interaktivni režim – (kada je aktiviran drugi režim filtriranja) – Izaberite da biste promenili režim filtriranja na interaktivni režim.