Dodatni ThreatSense parametri

Dodatni ThreatSense parametri za nove kreirane i izmenjene datoteke – Mogućnost da su nove, tek kreirane ili izmenjene datoteke zaražene je srazmerno veća nego kod postojećih datoteka. Iz tog razloga, program proverava ove datoteke sa dodatnim parametrima skeniranja. Pored uobičajenih metoda skeniranja na osnovu definicija, koristi se napredna heuristika koja može da otkrije nove pretnje pre izdavanja ažuriranja mašine za otkrivanje. Pored tek kreiranih datoteka, skeniranje se vrši na samoraspakujućim datotekama (.sfx) i runtime packer stavkama (interno komprimovane izvršne datoteke). Arhive se podrazumevano skeniraju do 10. nivoa ugnežđenja i proveravaju se bez obzira na njihovu stvarnu veličinu. Da biste izmenili postavke skeniranja arhiva, deaktivirajte Podrazumevane postavke skeniranja arhiva.

Više informacija o runtime packer stavkama, samoraspakujućim arhivama i naprednoj heuristici potražite u poglavlju Podešavanje parametara ThreatSense mašine.

Dodatni ThreatSense parametri za izvršene datotekeNapredna heuristika se podrazumevano koristi kada se datoteke izvrše. Kada se aktivira, preporučujemo da Smart optimizacija i ESET LiveGrid® ostanu aktivirani kako bi se umanjio uticaj na performanse sistema.