Oznake tipa datoteke izuzete iz skeniranja

Oznaka tipa datoteke je deo imena datoteke odvojen tačkom. Oznaka tipa datoteke definiše tip i sadržaj datoteke. Ovaj odeljak podešavanja parametara za ThreatSense omogućava vam da definišete tipove datoteka koje će biti skenirane.


note

Ne treba ih mešati sa drugim tipovima Izuzetaka.

Podrazumevano, sve datoteke se skeniraju. Na listu datoteka izuzetih od skeniranja moguće je dodati bilo koju oznaku tipa datoteke.

Izuzimanje datoteka je ponekad neophodno ako skeniranje određenih tipova datoteka sprečava normalan rad programa koji koristi te oznake tipa datoteka. Na primer, preporučuje se da izuzmete oznake tipa datoteke .edb, .eml i .tmp kada koristite Microsoft Exchange server.


example

Da biste dodali nov izuzetak na listu, izaberite opciju Dodaj. Unesite oznaku tipa datoteke u prazno polje (na primer, tmp) i kliknite na dugme U redu. Kada izaberete opciju Unesi više vrednosti, možete da dodate više oznaka tipa datoteke razdvojenih redovima, zarezima ili tačkom i zarezom (na primer, odaberite opciju tačka i zarez u padajućem meniju kao znak razdvajanja, pa unesite edb;eml;tmp).

Možete da koristite specijalni simbol ? (znak pitanja). Znak pitanja predstavlja bilo koji simbol (na primer, ?db).


note

Da biste videli tačnu oznaku tipa datoteke (ukoliko postoji) u operativnom sistemu Windows, morate da opozovete izbor opcije Sakrij oznake tipove datoteka za poznate tipove datoteka u okviru opcija Kontrolna tabla > Opcije fascikle > Prikaz (kartica) i da primenite ovu promenu.