Udaljeno nadgledanje i upravljanje

Udaljeno nadgledanje i upravljanje (Remote Monitoring and Management – RMM) je proces nadgledanja i kontrolisanja softverskih sistema pomoću lokalno instaliranog agenta kojem dobavljač usluga upravljanja može da pristupi.

ERMM – ESET dodatna komponenta za RMM

Podrazumevana instalacija programa ESET Endpoint Security sadrži datoteku ermm.exe koja se nalazi u aplikaciji Endpoint, u okviru direktorijuma:
C:\Program Files\ESET\ESET Security\ermm.exe

ermm.exe je uslužni program komandne linije koji je dizajniran tako da olakša upravljanje proizvodima za krajnje tačke i komunikaciju sa svakom dodatnom komponentom za RMM.

ermm.exe razmenjuje podatke sa dodatnom komponentom za RMM, koja komunicira sa RMM agentom koji je povezan sa RMM serverom. ESET RMM alatka je podrazumevano deaktivirana.

Dodatni resursi

ERMM komandna linija

Lista ERMM JSON komandi

Kako da aktiviram udaljeno nadgledanje i upravljanjeESET Endpoint Security

ESET Direct Endpoint Management dodatne komponente za nezavisna rešenja za RMM

RMM server pokreće uslugu na nezavisnom serveru. Da biste saznali više informacija, pogledajte sledeće korisničke vodiče za ESET Direct Endpoint Management na mreži:

ESET Direct Endpoint Management dodatna komponenta za ConnectWise Automate

ESET Direct Endpoint Management dodatna komponenta za DattoRMM

ESET Direct Endpoint Management za Solarwinds N-Central

ESET Direct Endpoint Management za NinjaRMM