Greška tokom čuvanja konfiguracije

Ova poruka o grešci ukazuje na to da postavke nisu ispravno sačuvane zbog greške.

Ovo obično znači da korisnik koji je pokušao da izmeni parametre programa:

nema dovoljna prava pristupa ili nema potrebne privilegije za operativni sistem obavezne za promenu konfiguracionih datoteka registra sistema.
> Za obavljanje željenih promena je potrebno da se prijavi administrator sistema.

nedavno je omogućio režim učenja u HIPS ili zaštitnom zidu i pokušao je da unese promene u odeljku „Napredno podešavanje“.
> Da biste sačuvali konfiguraciju i izbegli njenu neusaglašenost, zatvorite „Napredno podešavanje“ bez čuvanja promena i pokušajte ponovo da unesete željene promene.

Drugi najčešći uzrok je da program više ne funkcioniše ispravno ili je oštećen i zato mora ponovo da se instalira.