Računar

Modul Računar možete da pronađete u okviru opcija Podešavanje > Računar. Tu se prikazuje pregled zaštitnih modula opisanih u prethodnom poglavlju. U ovom odeljku su dostupne sledeće postavke:

Kliknite na točkić GEAR_black pored opcije Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu i kliknite na Uredi izuzetke da biste otvorili prozor za podešavanje izuzimanja koji vam omogućava da izuzmete datoteke i fascikle iz skeniranja. Da biste otvorili napredno podešavanje za opciju Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu, izaberite opciju Konfigurisanje.

PAGE_SETTINGS_ANTIVIRUS

Odeljak Računar pruža vam mogućnost da aktivirate ili deaktivirate sledeće komponente:

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu – Sve datoteke se prilikom otvaranja, kreiranja ili pokretanja na računaru proveravaju skeniranjem da bi se videlo da li sadrže zlonamerni kôd.

Kontrola uređaja – Omogućava automatsku kontrolu uređaja (CD/DVD/USB/...)***. Ovaj modul vam omogućava da blokirate ili prilagodite proširene filtere/dozvole i da definišete kako će korisnici moći da pristupaju datom uređaju i rade sa njim.

Host Intrusion Prevention System (HIPS)HIPS sistem nadgleda događaje koji se odvijaju u okviru operativnog sistema i reaguje na njih u skladu sa prilagođenim skupom pravila.

Napredni skener memorije – radi zajedno sa zaštitom od zloupotrebe na ojačavanju zaštite od malvera, koji pomoću skrivenog značenja ili šifrovanja izbegava da ga otkriju proizvodi za zaštitu od malvera. Napredni skener memorije je podrazumevano aktiviran. Više o ovom tipu zaštite pročitajte u rečniku.

Zaštita od zloupotrebe – predviđeno za pružanje dodatne bezbednosti tipovima aplikacija koji se najčešće zloupotrebljavaju, kao što su veb pregledači, PDF čitači, klijenti e-pošte i MS Office komponente. Zaštita od zloupotrebe je podrazumevano aktivirana. Više o ovom tipu zaštite pročitajte u rečniku.

Ransomware Shield je još jedan sloj zaštite koji funkcioniše kao deo funkcije HIPS. Da bi zaštita od rensomvera funkcionisala, ESET LiveGrid® sistem reputacije mora da bude aktiviran. Više o ovom tipu zaštite pročitajte.

Režim za prezentacije – Funkcija za korisnike kojima je potrebna neprekidna upotreba softvera, koji ne žele da ih prekidaju iskačući prozori i koji žele da upotrebu CPU jedinice svedu na minimum. Primićete poruku upozorenja (potencijalni bezbednosni rizik) i glavni prozor će postati narandžast nakon što aktivirate Režim za prezentacije.

Pauziraj zaštitu od virusa i spajvera – Svaki put kada privremeno deaktivirate zaštitu od virusa i spajvera, pomoću padajućeg menija možete da izaberete vremenski period za koji želite da izabrane komponente ostanu deaktivirane, a zatim kliknete na Primeni da biste deaktivirali bezbednosnu komponentu. Da biste ponovo aktivirali zaštitu, kliknite na Aktiviraj zaštitu od virusa i spajvera.