Rad sa programom ESET Endpoint Security

Opcije podešavanja programa ESET Endpoint Security vam omogućavaju da podesite nivoe zaštite računara, veba, e-pošte i mreže.


note

Kada kreirate polisu u ESET PROTECT veb konzoli ili ESET Security Management Center veb konzoli, možete da izaberete zastavicu za svako podešavanje. Podešavanja sa zastavicom „Nametni“ imaju prioritet i ne mogu da se zamene novijom polisom (čak i kada nova polisa ima zastavicu „Nametni“). Na ovaj način se obezbeđuje da se ovo podešavanje neće promeniti (npr. od strane korisnika ili naknadnim polisama tokom spajanja). Više informacija potražite u pomoći na mreži za zastavice za ESET PROTECT.

PAGE_SETUP

Meni Podešavanja sadrži sledeće odeljke:

Računar

Mreža

Veb i e-pošta

 

Odeljak Računar pruža vam mogućnost da aktivirate ili deaktivirate sledeće komponente:

Zaštita sistema datoteka u realnom vremenu – Sve datoteke se prilikom otvaranja, kreiranja ili pokretanja proveravaju skeniranjem da bi se videlo da li sadrže zlonamerni kôd.

Kontrola uređaja – Omogućava automatsku kontrolu uređaja (CD/DVD/USB/...)***. Ovaj modul vam omogućava da blokirate ili prilagodite proširene filtere/dozvole i da definišete kako će korisnici moći da pristupaju datom uređaju i rade sa njim.

Host Intrusion Prevention System (HIPS)HIPS sistem nadgleda događaje koji se odvijaju u okviru operativnog sistema i reaguje na njih u skladu sa prilagođenim skupom pravila.

Napredni skener memorije – radi zajedno sa zaštitom od zloupotrebe na ojačavanju zaštite od malvera, koji pomoću skrivenog značenja ili šifrovanja izbegava da ga otkriju proizvodi za zaštitu od malvera. Napredni skener memorije je podrazumevano aktiviran. Više o ovom tipu zaštite pročitajte u rečniku.

Zaštita od zloupotrebe – predviđeno za pružanje dodatne bezbednosti tipovima aplikacija koji se najčešće zloupotrebljavaju, kao što su veb pregledači, PDF čitači, klijenti e-pošte i MS Office komponente. Zaštita od zloupotrebe je podrazumevano aktivirana. Više o ovom tipu zaštite pročitajte u rečniku.

Ransomware Shield je još jedan sloj zaštite koji funkcioniše kao deo funkcije HIPS. Da bi zaštita od rensomvera funkcionisala, ESET LiveGrid® sistem reputacije mora da bude aktiviran. Više o ovom tipu zaštite pročitajte.

Režim za prezentacije – Funkcija za korisnike kojima je potrebna neprekidna upotreba softvera, koji ne žele da ih prekidaju iskačući prozori i koji žele da upotrebu CPU jedinice svedu na minimum. Primićete poruku upozorenja (potencijalni bezbednosni rizik) i glavni prozor će postati narandžast nakon što aktivirate Režim za prezentacije.

Odeljak Zaštita mreže vam omogućava da konfigurišete zaštitni zid, zaštitu od mrežnih napada (IDS) i zaštitu od mreže botova.

Podešavanje zaštite za veb i e-poštu vam omogućava da aktivirate ili deaktivirate sledeće komponente:

Zaštićeni pregledač – Štiti osetljive podatke tokom pregledanja na mreži (na primjer, financijski podaci tijekom mrežnih transakcija).

Veb kontrola – Blokira veb stranice koje možda sadrže potencijalno uvredljivi sadržaj. Pored toga, administratori sistema mogu da odrede željene opcije pristupa za 27 unapred definisanih kategorija veb lokacija.

Zaštita pristupa vebu – Ako je omogućena ova opcija, kompletan saobraćaj preko HTTP-a ili HTTPS-a se skenira u potrazi za zlonamernim softverom.

Zaštita klijenta e-pošte – Nadgleda komunikaciju primljenu preko POP3 i IMAP protokola.

Zaštita od bezvredne pošte – Skenira neželjenu ili bezvrednu poštu.

Antiphishing zaštita – Štiti vas od pokušaja preuzimanja lozinki, bankarskih podataka i ostalih poverljivih informacija preko lažnih veb lokacija prerušenih u legitimne veb lokacije.

Da biste privremeno isključili pojedinačne module, kliknite na zeleni prekidač MODULE_ENABLED pored željenog modula. Imajte u vidu da to može da smanji nivo zaštite računara.

Da biste ponovo aktivirali zaštitu ili deaktivirali bezbednosnu komponentu, kliknite na crveni prekidač MODULE_DISABLED da biste vratili komponentu u aktivno stanje.

Kada je ESET PROTECT/ESMC polisa na snazi, ikona katanca MODULE_LOCKED se prikazuje pored određene komponente. Polisa koju je primenio ESET Security Management Center ili ESET PROTECTmože da se premosti lokalno nakon potvrde identiteta od strane prijavljenog korisnika (npr. administratora). Više informacija potražite u pomoći na mreži za ESET PROTECT.


note

Sve zaštitne mere deaktivirane na ovaj način biće ponovo aktivirane nakon ponovnog pokretanja računara.

Da biste pristupili detaljnim postavkama za bezbednosnu komponentu, kliknite na zupčanik GEAR pored bilo koje komponente.

Na dnu prozora za podešavanje se nalaze dodatne opcije. Da biste učitali parametre podešavanja koristeći .xml datoteku za konfiguraciju ili da biste sačuvali trenutne parametre podešavanja u datoteci za konfiguraciju, upotrebite opciju Uvezi/izvezi postavke. Potražite detaljnije informacije u poglavlju Uvoz/izvoz postavki.

Ako želite da podesite detaljnije opcije, izaberite opciju Napredno podešavanje ili pritisnite taster F5.