Często zadawane pytania

W tym rozdziale omówiono niektóre często zadawane pytania oraz typowe problemy. Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać dany problem, kliknij temat:

Aktualizowanie programu ESET Endpoint Security

Aktywowanie programu ESET Endpoint Security

Stosowanie bieżących poświadczeń do aktywowania nowego produktu

Usuwanie wirusa z komputera

Zezwalanie na komunikację określonej aplikacji

Tworzenie nowego zadania w harmonogramie

Planowanie cotygodniowego skanowania komputera

Łączenie posiadanego programu z rozwiązaniem ESET Security Management Center
- Jak używać trybu zastępowania
- Jak zastosować zalecane polityki dla programu ESET Endpoint Security

Konfigurowanie kopii dystrybucyjnej

Jak uaktualnić do systemu Windows 10 z produktem ESET Endpoint Security

Aktywowanie funkcji zdalnego monitorowania i zarządzania

Jak zablokować pobieranie określonych typów plików z Internetu

Jak zminimalizować interfejs użytkownika programu ESET Endpoint Security

Jeśli problem napotkany przez użytkownika nie jest omówiony na stronach pomocy wymienionych powyżej, można spróbować wyszukać informacje o nim na stronach pomocy programu ESET Endpoint Security, podając słowo kluczowe lub frazę opisujące problem.

Jeśli rozwiązania problemu lub odpowiedzi na pytanie nie uda się znaleźć na stronach pomocy, zapraszamy do odwiedzenia bazy wiedzy firmy ESET, gdzie dostępne są odpowiedzi na często pojawiające się pytania oraz omówienia problemów.

Najlepsze praktyki chroniące przed oprogramowaniem wymuszającym okup (filecoder)

ESET Endpoint Security i ESET Endpoint Antivirus — często zadawane pytania

Tworzenie lub edytowanie reguły zapory w celu zezwolenia na połączenia RDP w ESMC

Adresy i porty, które należy otworzyć w ustawieniach zapory innej firmy, aby zapewnić pełną funkcjonalność produktu firmy ESET

W razie potrzeby można skontaktować się z internetowym centrum obsługi technicznej i przedstawić pytania lub problem. Łącze do naszego internetowego formularza kontaktowego można znaleźć w panelu Pomoc i obsługa w oknie głównym programu.