Jak zminimalizować interfejs użytkownika programu ESET Endpoint Security

W przypadku zarządzania zdalnego można zastosować wstępnie zdefiniowaną politykę „Widoczność”.

W przeciwnym razie należy wykonać te działania ręcznie:

1.Naciśnij klawisz F5, aby otworzyć obszar Ustawienia zaawansowane, i rozwiń opcję Interfejs użytkownika > Elementy interfejsu użytkownika.

2.Ustaw odpowiednią opcję dla ustawienia Tryb uruchamiania. Więcej informacji o trybach uruchamiania.

3.Wyłącz opcje Pokaż ekran powitalny przy uruchamianiu i Użyj sygnałów dźwiękowych.

4.Konfiguruj powiadomienia.

5.Konfiguruj stany aplikacji.

6.Konfiguruj komunikaty wymagające potwierdzeń.

7.Konfiguruj alerty i okna komunikatów.