Jak zablokować pobieranie określonych typów plików z Internetu

Aby uniemożliwić pobieranie konkretnych typów plików (np. exe, pdf lub zip) z Internetu, skorzystaj z narzędzia Zarządzanie adresami URL i symboli wieloznacznych. Naciśnij klawisz F5, aby przejść do ustawień zaawansowanych. Kliknij kolejno opcje Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona dostępu do stron internetowych i rozwiń sekcję Zarządzanie adresami URL. Kliknij opcję Edytuj obok pozycji Lista adresów.

W oknie Lista adresów zaznacz opcję Lista zablokowanych adresów i kliknij opcję Edytuj, lub kliknij opcję Dodaj w celu utworzenia nowej listy. Zostanie otwarte nowe okno. W przypadku tworzenia nowej listy wybierz pozycję Blokowane z menu rozwijanego Typ listy adresów i nadaj nazwę liście. Aby otrzymywać powiadomienia o dostępie do typu pliku z bieżącej listy, wybierz suwak Powiadom o zastosowaniu. Z menu rozwijanego wybierz stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku. Program Remote Administrator może gromadzić wpisy ze szczegółowością Ostrzeżenie.

CONFIG_EPFW_BLOCK_FILE_DWNL

Kliknij opcję Dodaj, aby wprowadzić maskę określającą typy plików, których pobieranie ma być zablokowane. Aby blokować pobieranie konkretnego typu plików z danej witryny internetowej, podaj jej pełny adres URL, na przykład http://example.com/file.exe. Można też dodać grupę plików, używając symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje jeden dowolny znak, a gwiazdka (*) reprezentuje dowolny ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty). Na przykład maska */*.zip blokuje pobieranie wszystkich skompresowanych plików zip.

Uwaga: za pomocą tej metody można zablokować pobieranie określonych typów plików tylko wtedy, gdy rozszerzenie pliku jest częścią adresu URL pliku. Jeśli strona korzysta z adresów URL pobierania plików, np. www.example.com/download.php?fileid=42, pobrany zostanie każdy plik znajdujący się pod tym łączem, nawet jeśli jego rozszerzenie jest zablokowane.