Planowanie cotygodniowego skanowania komputera

Aby zaplanować zwykłe zadanie, otwórz główne okno programu i kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Harmonogram. Poniżej przedstawiono krótką instrukcję planowania zadania, które umożliwia skanowanie dysków lokalnych co tydzień. Więcej szczegółowych instrukcji zawiera ten artykuł z bazy wiedzy.

Aby zaplanować zadanie skanowania:

1.Kliknij przycisk Dodaj znajdujący się w głównym oknie sekcji Harmonogram.

2.Z menu rozwijanego wybierz opcję Skanowanie komputera na żądanie.

3.Wprowadź nazwę zadania i wybierz Cotygodniowo jako częstotliwość zadania.

4.Ustaw dzień i godzinę wykonania zadania.

5.Wybierz opcję Wykonaj zadanie jak najszybciej, aby wykonać zadanie później, gdyby zaplanowane wykonanie zadania nie odbyło się z jakiegoś powodu (np. w wyniku wyłączenia komputera).

6.Przejrzyj podsumowanie planowanego zadania i kliknij przycisk Zakończ.

7.Z menu rozwijanego Obiekty docelowe wybierz opcję Dyski lokalne.

8.Aby zatwierdzić zadanie, kliknij przycisk Zakończ.