Konfigurowanie kopii dystrybucyjnej

ESET Endpoint Security można skonfigurować w taki sposób, aby kopie plików aktualizacji silnika detekcji były zapisywane i dystrybuowane wśród innych stacji roboczych z uruchomionym programem ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus.

Konfigurowanie programu ESET Endpoint Security jako serwera kopii dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP

1.Naciśnij klawisz F5, aby przejść do obszaru Ustawienia zaawansowane, i rozwiń pozycje Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji.

2.Rozwiń pozycję Aktualizacje i upewnij się, że opcja Wybierz automatycznie w obszarze Aktualizacje modułów jest włączona.

3.Rozwiń pozycję Kopia dystrybucyjna aktualizacji i włącz opcje Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji oraz Włącz serwer HTTP.

Więcej informacji zawiera sekcja Kopia dystrybucyjna aktualizacji.

Konfigurowanie serwera kopii dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości aktualizacji za pośrednictwem udostępnionego folderu sieciowego

1.Utwórz folder udostępniony na urządzeniu lokalnym lub sieciowym. Wszyscy użytkownicy z uruchomionym oprogramowaniem zabezpieczającym ESET muszą mieć możliwość odczytu tego folderu, a ponadto musi on być dostępy do zapisu z poziomu lokalnego konta SYSTEM.

2.Aktywuj opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji w obszarze Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji.

3.Wybierz odpowiedni Folder przechowywania, klikając pozycję Wyczyść, a następnie Edytuj. Przejdź do utworzonego folderu udostępnionego i wybierz go.


note

Aby nie przeprowadzać aktualizacji modułów przez wewnętrzny serwer HTTP, należy wyłączyć opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji.