Ako aplikovať odporúčané politiky pre ESET Endpoint Security

Po pripojení ESET Endpoint Security k ESET Security Management Center odporúčame aplikovať politiku, či už odporučenú, alebo vlastnú.

Existuje niekoľko vstavaných politík pre ESET Endpoint Security:

Politika

Popis

Antivírus – Vyvážená

Bezpečnostná konfigurácia odporúčaná pre väčšinu situácií.

Antivírus – Maximálna bezpečnosť

Aktivuje sa strojové učenie, hĺbková kontrola správania a SSL filtrovanie. Tieto funkcie majú vplyv na detekciu potenciálne nebezpečných, nechcených a podozrivých aplikácií.

Cloudový systém reputácie a spätnej väzby

Umožňuje využívať ESET LiveGrid®, cloudový systém reputácie a spätnej väzby, ktorý zlepšuje detekciu najnovších hrozieb a pomáha zdieľať škodlivé alebo neznáme potenciálne hrozby pre ďalšiu analýzu.

Správa zariadení – Maximálna bezpečnosť

Všetky zariadenia sú blokované. Ak sa bude chcieť zariadenie pripojiť, bude musieť byť povolené správcom.

Správa zariadení – Iba na čítanie

Všetky zariadenia je možné iba čítať. Zápis nie je povolený.

Firewall – Blokovať všetky prenosy okrem ESMC a EEI pripojenia

Blokované sú všetky prenosy okrem pripojenia k ESET Security Management Center a ESET Enterprise Inspector serveru (len pre ESET Endpoint Security).

Zapisovanie do protokolu – Úplné diagnostické zapisovanie do protokolu

Táto šablóna zabezpečí, že správca bude mať v prípade potreby k dispozícii všetky protokoly. Zaznamenané budú všetky udalosti od najnižšej úrovne, vrátane HIPS a parametrov ThreatSense, ako aj firewallu. Protokoly sú automaticky odstránené po 90 dňoch.

Ukladanie do protokolu – Do protokolu ukladať iba dôležité udalosti

Politika zabezpečí, aby boli do protokolu uložené upozornenia, chyby a kritické udalosti. Protokoly sú automaticky odstránené po 90 dňoch.

Viditeľnosť – Vyvážená

Predvolené nastavenia viditeľnosti. Stavy a oznámenia sú povolené.

Viditeľnosť – Neviditeľný režim

Vypnú sa oznámenia, upozornenia, GUI a integrácia do kontextového menu. Nedôjde k spusteniu egui.exe. Vhodné pre správu výlučne prostredníctvom riešenia ESET PROTECT Cloud.

Viditeľnosť – Obmedzená interakcia s používateľom

Vypnuté stavy, vypnuté oznámenia, GUI je prítomné.


Ak chcete nastaviť politiku nazvanú Antivírus – Maximálna bezpečnosť, v rámci ktorej sa v produkte ESET Endpoint Security nainštalovanom na vašich pracovných staniciach uplatní viac ako 50 odporúčaných nastavení, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

note

Ilustrované inštrukcie

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Použitie odporúčanej alebo preddefinovanej politiky pre ESET Endpoint Security prostredníctvom ESMC

1.Otvorte ESMC Web Console.

2.Prejdite na ICON_ESMC_POLICY Politiky a rozbaľte sekciu Vstavané politiky > ESET Endpoint pre Windows.

3.Kliknite na Antivírus – Maximálna bezpečnosť – odporúča sa.

4.Na karte Priradené kliknite na Priradiť klientu alebo Priradiť skupine a vyberte počítače, pre ktoré chcete použiť politiku.

ADMIN_APPLY_POLICY


Ak chcete zistiť, ktoré nastavenia budú prostredníctvom danej politiky použité, kliknite na kartu Nastavenia a rozbaľte stromovú štruktúru Rozšírené nastavenia.

Modrá bodka predstavuje nastavenie definované v tejto politike.

Číslo v modrom ráme predstavuje množstvo nastavení zmenených touto politikou.

Viac informácií o ESMC politikách nájdete tu

ADMIN_APPLY_POLICY_SETTINGS