Predstavenie nástroja ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud vám umožňuje spravovať v sieťovom prostredí produkty spoločnosti ESET nainštalované na pracovných staniciach a serveroch z jedného miesta bez potreby fyzického alebo virtuálneho servera, ktorý je však potrebný napríklad v prípade ESMC. Pomocou nástroja ESET PROTECT Cloud Web Console môžete nasadiť riešenia ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, monitorovať stav systému a rýchlo reagovať na problémy alebo hrozby na vzdialených počítačoch.

Podrobnejšie informácie nájdete v online používateľskej príručke pre ESET PROTECT Cloud.