Predstavenie funkcie ESET Security Management Center

ESET Security Management Center vám umožňuje spravovať v sieťovom prostredí z jedného miesta všetky produkty ESET nainštalované na pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach.

ESET Security Management Center (ESMC) predstavuje novú generáciu nástroja vzdialenej správy, ktorá je výrazne odlišná od predchádzajúcich verzií ESET Remote Administrator (ERA). Keďže je architektúra úplne iná, ESET Security Management Center 7 je len čiastočne kompatibilný s nástrojom ERA 6, pričom neexistuje spätná kompatibilita s ERA 5. Kompatibilita s predošlými verziami bezpečnostných produktov ESET je však zachovaná.

Kompletné nasadenie portfólia bezpečnostných produktov spoločnosti ESET vyžaduje inštaláciu nasledujúcich súčastí (na platformách Linux a Windows):

ESMC Server

ESMC Web Console

ESET Management Agent

Nižšie uvedené podporné súčasti sú voliteľné, odporúčame ich však nainštalovať na dosiahnutie maximálneho výkonu aplikácie na sieti:

RD Sensor

Apache HTTP Proxy

Mobile Device Connector

Pomocou nástroja ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) môžete nasadiť bezpečnostné riešenia ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo hrozby na vzdialených počítačoch.

note

Viac informácií

Viac informácií nájdete v online používateľskej príručke pre ESET Security Management Center.