Dokumentácia pre koncové zariadenia spravované vzdialene

Firemné produkty ESET (vrátane ESET Endpoint Security) nainštalované na pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach je možné spravovať v sieťovom prostredí z jedného miesta. Systémoví administrátori, ktorí spravujú viac ako 10 klientskych pracovných staníc, majú k dispozícii nástroje ESET určené na vzdialenú správu, prostredníctvom ktorých môžu nasadiť bezpečnostné riešenia ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo hrozby na vzdialených počítačoch.

Nástroje na vzdialenú správu spoločnosti ESET

ESET Endpoint Security je možné spravovať vzdialene buď prostredníctvom ESET Security Management Center, alebo cez ESET PROTECT Cloud.

Predstavenie programu ESET Security Management Center

Predstavenie programu ESET PROTECT Cloud

Nástroje na vzdialenú správu tretích strán

Vzdialený monitoring a správa (RMM)

Odporúčané postupy

Pripojte všetky koncové zariadenia s ESET Endpoint Security k ESET Security Management Center

Ochráňte na pripojených klientskych počítačoch prístup k Rozšíreným nastaveniam heslom a zabráňte neoprávneným zmenám v nastaveniach produktu

Použite odporúčanú politiku na vynútenie dostupných bezpečnostných funkcií

Obmedzte používateľské rozhranie – minimalizujte interakciu používateľa s ESET Endpoint Security

Ako na to

Ako používať Režim prepísania

Ako nasadiť ESET Endpoint Security prostredníctvom GPO alebo SCCM